Arsenal

Obviously I wish Arsenal had won, but all things considered, I’m not disappointed. Unlike last time, they at least made an effort.

Pochopitelně bych byl radši, kdyby vyhrál Arsenal, ale celkově zas tak moc zklamaný nejsem. Na rozdíl od minule se aspoň snažili.