No Expert

People asked my advice as if I was some sort of an expert. Turns out they had me confused with a guy who wrote a book on how to beat your opponent by using cheap tricks.

Lidi ode mě chtěli poradit, jako bych byl nějaký odborník. Oni si mě totiž spletli s člověkem, co napsal knížku o tom, jak se pomocí podpásovek dá porazit jakýkoli protivník.