Husbands and Kids

I can’t get my husband to watch the kids for an hour, let alone a whole day. Until guys spend a day in your shoes, they have no clue how tough it all is.

Manžela nedotlačím ani k tomu, aby děti hlídal hodinu, natož celý den. Chlap musí jednou tímto způsobem strávit celý den, jinak nemá tušení, jak náročné to je.