More’n’Better Tips

Ideální způsob využití, methinks:

Obraťte na první/libovolný list a kompletně a důkladně a opakovaně a kompletně (neříkal jsem to už?) si jej pročtěte.
Od této chvíle vám sebekratší úsek, u nějž se zastavíte, musí ihned zapadnout do příběhu.
Při občasném zastavení si polohlasem pročtěte namátkově zvolených pár řádků / celý minipříběh / jednu situaci.
 Ideally se vžijte do situace postavy, která dané věty pronáší. Trust me, it does help.
Představte si, jak byste dané obraty použili ve vlastním pracovním / soukromém životě.
Raději si pětkrát pořádně přečtěte stejný úsek, než zběžně celý list.
Až se vám o popsaných situacích bude i zdát, přetočte na další list.
Rinse and repeat.