StickerBockers: All

And the worst part is, it looks like from now on I’ll have to suck up to my boss and become her errand boy. Otherwise I might get replaced.

A nejhorší na tom je, že šéfové budu odteď podle všeho muset podlézat a dělat jí poslíčka, jinak mě můžou vyměnit.

I can’t get my husband to watch the kids for an hour, let alone a whole day. Until guys spend a day in your shoes, they have no clue how tough it all is.

Manžela nedotlačím ani k tomu, aby děti hlídal hodinu, natož celý den. Chlap musí jednou tímto způsobem strávit celý den, jinak nemá tušení, jak náročné to je.

The young assistant was kind and patient, not to mention very easy on the eyes, particularly when he took off his suit.

Ten mladý pomocník byl milý a trpělivý, nemluvě o tom, že na něj byl velmi příjemný pohled, obzvláště poté, co si sundal sako.

I’d never been to New Orleans before, and frankly, I can’t say I was very impressed. Still, I’ll probably be back. The city does have its appeal.

V New Orleans jsem do té doby nikdy nebyl a popravdě řečeno na mě moc velký dojem neudělalo. Přesto tam asi ještě někdy zajedu. To město má něco do sebe.

Apparently, they’re super excited about the baby. It took them a while to get pregnant, which is ironic, considering what’s-his-name is a fertility doctor.

Na to dítě se podle všeho oba strašně těší. Dlouho jim trvalo, než otěhotněli, což je poměrně divné, vzhledem k tomu, že ten borec je doktor co léčí neplodnost.

Obviously I wish Arsenal had won, but all things considered, I’m not disappointed. Unlike last time, they at least made an effort.

Pochopitelně bych byl radši, kdyby vyhrál Arsenal, ale celkově zas tak moc zklamaný nejsem. Na rozdíl od minule se aspoň snažili.

People asked my advice as if I was some sort of an expert. Turns out they had me confused with a guy who wrote a book on how to beat your opponent by using cheap tricks.

Lidi ode mě chtěli poradit, jako bych byl nějaký odborník. Oni si mě totiž spletli s člověkem, co napsal knížku o tom, jak se pomocí podpásovek dá porazit jakýkoli protivník.